Başkandan Mesaj

Kurucumuz Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Lokman Özaydın’ının da söylediği gibi: “Her firma gibi Van Alüminyum’ un da amacı büyümektir. Ancak Van Alüminyum ’un bu büyümeyi bir denge içinde ve her şeyden evvel güvenilirliğini koruyarak sürdürecektir.”