Calcined Petroleum Coke

Petrol koku, petrol rafinasyonundan elde edilen karbon bakımından zengin nihai bir katı malzemedir  ve kok olarak adlandırılan yakıt grubunun bir türüdür. 

 Yeşil kokun (Bu bağlamda, "yeşil" işlenmemiş anlamına gelir)  bir döner fırında kalsine edilerek daha fazla işlenmesi,  artık uçucu hidrokarbonları koktan uzaklaştırır. Kalsine edilmiş petrol koku, istenen şekle ve fiziksel özelliklere sahip anot koku üretmek için bir anot pişirme fırınında daha fazla işlenebilir. Anotlar  esas olarak alüminyum ve çelik endüstrisinde kullanılmaktadır.

Kalsine Petrol Koku, Alüminyum endüstrisinde Alümina'nın eritilmesi amacıyla, Dökümhanelerde Özel Yüksek Karbonlu Çelik yapılırken karbon yükseltici olarak, toprak Elektrot istasyonunda iletken bir dolgu olarak ve çeşitli Karbon ve Grafit Ürünlerinin imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kalsine Petrol Koku (CPC), alüminyum eritme için önceden pişirilmiş karbon anotların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Önceden pişirilmiş anotlarda CPC kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Kalsine Petrol Koku'nun önceden pişirilmiş anotlarda kullanılması, yüksek karbon içeriği, düşük safsızlık seviyeleri, iyi elektriksel iletkenlik, yüksek yoğunluk ve mukavemet, tutarlı kalite ve maliyet etkinliği gibi avantajlar sunarak alüminyum eritme endüstrisinde tercih edilen bir seçimdir.

1

Paketleme ve Dağıtım :

Ürünler paketlenir ve müşterilere veya dağıtım kanallarına gönderilir.

2

Kalite Kontrol ve Testler:

Ürünler kalite kontrol testlerinden geçirilir. Bu testler, ürünün standartlara uygunluğunu ve istenilen kaliteyi sağladığını doğrulamak için yapılır.

3 gold-bar

İşleme ve Kaplama:

Ürün, işlenir, özel gereksinimlere uygun hale getirilir ve gerektiğinde koruyucu kaplamalar ile kaplanır.

4

Döküm ve Şekillendirme:

Saf metal, döküm ve şekillendirme işlemleri ile istenen ürün formuna getirilir. Bu aşamada ürünün şekli, boyutu ve özellikleri belirlenir.

Diğer Ürünler