2000’den günümüze kadar başarımızın temelini şirket değerlerimiz oluşturmuştur. Bu değerlerin önemini benimsemiş VAN ALÜMİNYUM ailesi olarak bizlerin çalışma kültürü:

·   Tecrübeye değer vermek, bilgimizi paylaşmak,

·   İşlerimizi, toplumun menfaati doğrultusunda büyütmek,

·   Şeffaf olmak,

·   Müşteri odaklı hizmet sunmak,

·   Tüm faaliyetlerimizde başlıca etik değerler olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun davranmaktır.

·   Kaynakları yerinde, verimli ve etkili kullanmak,

·   En büyük gücün, güvenilir, bilgili ve dürüst olmak olduğunu bilmek,

·   Sosyal adaleti gözden uzak tutmamak,

·   İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsemek ve uygulamak,

·   Hizmetlerimizi yenilikler ve ihtiyaçlar karşısında sürekli olarak iyileştirmeye devam etmek,

·   Sürdürülebilir başarı için kalite, iş güvenliği ve çevresel konularda ödün vermeden hareket etmek,

·   İnsana, topluma, çevreye saygılı ve duyarlı olmak,